I. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SL (LA MALLORQUINA) és una Organització en la qual es donen activitats de tractaments de dades de caràcter personal, el que li atribueix una important responsabilitat en el disseny i organització de procediments de manera que estiguin alineats amb el compliment legal en aquesta matèria.

En l'exercici d'aquestes responsabilitats i amb l'objecte d'establir els principis generals que han de regir el tractament de les dades de caràcter personal en l'Empresa, aprova aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, que notifica als seus empleats i posa a disposició de tots els seus grups d'interès.

1. Finalitat

 La Política de protecció de dades de caràcter personal és una mesura de Responsabilitat proactiva que té la finalitat d'assegurar el compliment de la legislació aplicable en aquesta matèria i relació a aquesta, el respecte del dret a l'honor a la intimitat en el tractament de les dades de caràcter personal de totes les persones que es relacionen amb L'Empresa.

 En desenvolupament del que disposa aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, s'estableixen quins són els Principis que regeixen el tractament de dades en l'organització i en conseqüència, els procediments, i les mesures organitzatives i de seguretat que les persones afectades per aquesta Política es comprometen a implementar en el seu àmbit de responsabilitat. Amb aquesta finalitat la Direcció assignarà les responsabilitats al personal que participa en les operacions de tractament de dades.

2. Àmbit d'aplicació

 Aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal serà d'aplicació a l'Empresa, als seus administradors, directius i empleats, així com a totes les persones que es relacionin amb ella, amb inclusió expressa dels proveïdors de servei amb accés a dades ( " Encarregats del tractament ").

3. Principis del tractament de les dades de caràcter personal

 Com a principi general, L'Empresa complirà escrupolosament amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i ha de ser capaç de demostrar-ho (Principi de «responsabilitat proactiva»), amb especial atenció a aquells tractaments que puguin suposar un major risc per als drets dels afectats (Principi de «enfocament de risc»).

En relació al que s'ha exposat GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SL vetllarà pel compliment dels següents Principis:

 ➔ Licitud, lleialtat, transparència i limitació de la finalitat. El tractament de dades sempre ha de ser informat l'afectat, mitjançant clàusules i altres procediments; i només es considerarà legítim si hi ha consentiment per al tractament de dades (amb especial atenció al prestat pels menors d'edat), o compte amb una altra legitimació vàlida i la finalitat del mateix és conforme a normativa.

 ➔ Minimització de dades. Les dades tractades han de ser adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació a les finalitats del tractament.

 ➔ Exactitud. Les dades han de ser exactes i, si fos necessaris, actualitzats. Referent a això s'adoptaran les mesures necessàries perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins del tractament.

 ➔ Limitació del termini de conservació. Les dades seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament.

 ➔ Integritat i Confidencialitat. Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de les mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 ➔ Cessions de dades. Queda prohibida la compra o obtenció de dades de caràcter personal de fonts il·legítimes o en aquells casos en què aquestes dades hagin estat recollides o cedits contravenint la llei o no es garanteixi suficientment la seva legítima procedència.

 ➔ Contractació de proveïdors amb accés a dades. Només es triaran per a la seva contractació a proveïdors que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i de seguretat apropiades en el tractament de dades. Amb aquests tercers s'ha de documentar el degut Acord referent a això.

 ➔ Transferències internacionals de dades. Tot tractament de dades de caràcter personal subjecte a normativa de la Unió Europea que impliqui una transferència de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu s'ha de dur a terme amb estricte compliment dels requisits que estableix la llei aplicable.

 ➔ Drets dels afectats. L'Empresa facilitarà als afectats l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, establint a tal efecte els procediments interns, i en particular els models per al seu exercici que resultin necessaris i oportuns, els quals hauran de satisfer, almenys, els requisits legals aplicables en cada cas.

 L'Empresa promourà que els principis recollits en aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal siguin tinguts en compte (I) en el disseny i implementació de tots els procediments de treball, (II) en els productes i serveis oferts (III) en tots els contractes i obligacions que formalitzin o assumeixin i (IV) en la implantació de tots els sistemes i plataformes permetin l'accés d'empleats o tercers i / o la recollida o tractament de dades de caràcter personal.

4. Compromís dels treballadors

Els treballadors són informats de la present Política i es declaren conscients que la informació de caràcter personal és un actiu de l'Empresa, i referent a això s'adhereixen a ella, comprometent-se al següent:

 * Realitzar la formació de sensibilització en Protecció de dades que l'Empresa posa a la seva disposició.

* Aplicar les mesures de seguretat a nivell d'usuari que apliquin al seu lloc de treball, sense perjudici de les responsabilitats en el seu disseny i implantació que es puguin poguessin atribuir en funció del seu rol dins de GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SL

* Utilitzar els formats establerts per a l'exercici de Drets per part dels afectats i informar l'empresa de forma immediata de manera que es pugui fer efectiva la resposta.

* Informar l'Empresa, tan aviat tingui coneixement, de desviacions del que estableix aquesta Política, en particular de "Violacions de seguretat de les dades personals", utilitzant per a això el format establert a l'efecte.

5. Control i avaluació

Es realitzarà una verificació, avaluació i valoració anual, o cada vegada que hi hagi canvis significatius en els tractaments de dades, de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

COOKIES

¿Què és una cookie?

Una cookie és un petit fitxer de text que un lloc Web col·loca en el teu ordinador, telèfon o qualsevol altre dispositiu, amb informació sobre la teva navegació per l'esmentat lloc. Les cookies són necessàries per facilitar la navegació i fer-la més amigable, i no fan malbé el teu ordinador. Encara que en la política actual es fa servir el terme general de cookie, ja que és el principal mètode d'emmagatzematge d'informació que utilitza aquesta Web, també es fa servir l'espai d'“Emmagatzematge local” del navegador per a les mateixes finalitats que les cookies. En aquest sentit, tota la informació inclosa en aquesta secció és aplicable també a aquest “Emmagatzematge local”.

¿Per a què es fan servir les cookies en aquesta Web?

L'objectiu principal de les nostres cookies és millorar la teva experiència en la navegació. Per exemple, recordar les teves preferències (idioma, país...) durant la navegació i en futures visites.

La informació recollida a les cookies ens permet, també, millorar la Web mitjançant estimacions sobre nombres i patrons d'ús, l'adaptació del lloc Web als interessos individuals dels usuaris, l'acceleració de les cerques...

De vegades, si hem obtingut prèviament el teu consentiment informat, podrem fer servir cookies, etiquetes o altres dispositius semblants per obtenir informació que ens permeti mostrar-te, des del nostre lloc Web o des de llocs Web de tercers, publicitat basada en l'anàlisi dels teus hàbits de navegació.

¿Per a què NO es fan servir les cookies en aquesta Web?

Nosaltres no desem informació sensible d'identificació personal com ara la teva adreça, contrasenya, les dades de la teva targeta de crèdit o dèbit... en les cookies que fem servir.

¿Qui fa servir la informació emmagatzemada en les cookies?

La informació desada en les cookies del nostre lloc Web només les fem servir nosaltres, tret d'aquelles identificades més endavant com a “cookies de tercers”, que són utilitzades i gestionades per entitats externes per proporcionar-nos serveis demanats per nosaltres per millorar els nostres serveis i la teva experiència quan naveguis pel nostre lloc Web. Els principals serveis per als quals es fan servir aquestes “cookies de tercers” són obtenir estadístiques d'accés i garantir les operacions de pagament realitzades.

¿Com puc evitar l'ús de cookies en aquesta pàgina?

Si t'estimes més evitar l'ús de cookies en aquesta pàgina, tenint en compte les limitacions anteriors, has de deshabilitar en el teu navegador l'ús de cookies i, posteriorment, eliminar les cookies desades en el teu navegador associades a aquest lloc Web. Tu mateix, en qualsevol moment, pots evitar l'ús de cookies.

¿Com deshabilito i elimino la utilització de cookies?

Pots restringir, bloquejar o esborrar les cookies d'aquest lloc Web en qualsevol moment, modificant la configuració del teu navegador d'acord amb les pautes indicades. Encara que els paràmetres de cada navegador són diferents, és habitual que la configuració de les cookies es realitzi en el menú de “Preferències” o “Eines”. Per a més detalls sobre la configuració de les cookies en el teu navegador, consulta el menú “Ajuda” d'aquest

Carregant...