Enviament Gratis a partir de 49,90€. Canvis i devolucions Gratis*

Avís Legal

 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), li informem que:

GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SL (des d'ara LA MALLORQUINA) és una Societat Limitada. El seu CIF és B58477902 i té el seu domicili en PL. UNIVERSITAT, 7-08.007 BARCELONA (BARCELONA).

Consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​al Tom 30329, Foli 30, Full B2483.

Dades de contacte:

Telèfon: 933020190

Correu electrònic: [email protected]

 

Condicions generals d'ús del lloc web LA MALLORQUINA

 

El nom de domini https://lamallorquina.es/es/ és titularitat de la MALLORQUINA i el seu ús exclusiu està reservat a aquest.

El portal oficial de https://lamallorquina.es/es/, té per objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que aquesta Organització realitza i dels productes i serveis que presta en matèria de producció i distribució de tèxtils per a la llar.

L'ús d'aquest lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici d'aquelles particulars que poguessin aplicar a alguns dels productes o serveis concrets oferts a través del lloc web.

LA MALLORQUINA es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d'aquesta.

Per tal de mantenir actualitzada la informació publicada al portal, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, de manera que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts oficials.

Resolució de litigis en línia en matèria de consum d'acord amb l'Art. 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç

Propietat intel·lectual, industrial i frames

 

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en la mateixa, són titularitat de LA MALLORQUINA o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts en els portals.

LA MALLORQUINA prohibeix expressament la realització de " framings " o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

L'ús dels continguts ha de respectar la seva llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de LA MALLORQUINA.

Respecte a les cites de notícies, productes i serveis de tercers, que puguin aparèixer en la web, LA MALLORQUINA reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l'existència de drets ni de cap responsabilitat sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació.

LA MALLORQUINA declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que els nostres portals poguessin estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb LA MALLORQUINA.

 

responsabilitat

 

LA MALLORQUINA no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que la MALLORQUINA desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.

Tant l'accés als portals de LA MALLORQUINA com l'ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. LA MALLORQUINA no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

LA MALLORQUINA no es fa responsable de la informació i continguts a lmacenados, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o quals vulgui altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de LA MALLORQUINA.

No obstant això, i en compliment del que disposa la LSSI, LA MALLORQUINA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d' aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb LA MALLORQUINA.

 

Links o hiperenllaços

 

La Web pot contenir enllaços a continguts que dirigeixin a continguts web de tercers. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a la MALLORQUINA, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, LA MALLORQUINA no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre LA MALLORQUINA ia les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs

on es trobin. LA MALLORQUINA tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l'accés o ús de la mateixa.

Els enllaços al web de LA MALLORQUINA hauran de respectar les següents condicions:

 1.              L'establiment de l'enllaç no suposarà per se cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de LA MALLORQUINA de la pàgina que realitza l'enllaç.
 2.              La pàgina web en la qual s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 3.              LA MALLORQUINA pot sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació LA MALLORQUINA.
 4.              No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.

 

Protecció de Dades Personals

 

LA MALLORQUINA es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc.

LA MALLORQUINA posa a disposició dels usuaris la seva Política de Privadesa, i li ofereix informació ampliada del tractament de dades realitzat a l'Entitat:

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES - PÀGINA WEB

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

 

Identitat: GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SL - B58477902

Dir. Postal: PL. UNIVERSITAT, 7, 08007 BARCELONA BARCELONA

Telèfon: 933020190

Correu electrònic: [email protected]

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

A GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per als següents tractaments:

 

 •     Tractament dades : PÀGINA WEB
 •     Finalitat del tractament
 •  GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA : No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.       
 •  PUBLICITAT I PROSPECCIÓ COMERCIAL : No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.       
 •  COMERÇ ELECTRÒNIC : No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.       

 

 •     Termini conservació dades : Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i es suprimiran a sol·licitud de l' interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en Legislació Tributària per atendre possibles responsabilitats.

 

Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?

 

Les bases legals per al tractament de dades personals a GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SL són les següents:

 •     Tractament dades PÀGINA WEB
 •     Legitimació tractament Execució del Contracte: compravenda. Si no facilitar les seves dades no podrà realitzar-se la prestació pactada.

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

 

La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les seves dades amb tractaments realitzats per tercers. L'informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les seves dades.

 

 •     Tractament dades PÀGINA WEB
 •     Previsió de cessions : Les dades es comunicaran a:

oADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA EN LA MATÈRIA

oI NTITATS BANCÀRIES O FINANCERES

 

 •     Transferències internacionals Les seves dades podran ser cedides a PRESTADORS DE SERVEI en EUA PORT SEGUR basades en Garanties adequades

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SL estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la

rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, els dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims i imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, les persones interessades tenen dret a que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.

 

Per a l'exercici d'aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:

 

➢ GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SL, PL. UNIVERSITAT, 7 08007 BARCELONA BARCELONA , o bé per correu electrònic a [email protected] acompanyat de còpia del seu DNI.

 

De la mateixa manera, pot posar-se en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici de les seves drets.

DADES PER A LA NEWSLETTER

Clici a aquest enllaç per a coneixer els termes i condicions de la recollida de dades a Icomm.