x Utilització de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí.

OK

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

I. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA (LA MALLORQUINA) és una Organització en la qual es donen activitats de tractaments de dades de caràcter personal, el que li atribueix una important responsabilitat en el disseny i organització de procediments de manera que estiguin alineats amb el compliment legal en aquesta matèria.

En l'exercici d'aquestes responsabilitats i amb l'objecte d'establir els principis generals que han de regir el tractament de les dades de caràcter personal en l'Empresa, aprova aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, que notifica als seus empleats i posa a disposició de tots els seus grups d'interès.

 

1. Finalitat

La Política de protecció de dades de caràcter personal és una mesura de Responsabilitat proactiva que té la finalitat d'assegurar el compliment de la legislació aplicable en aquesta matèria i relació a aquesta, el respecte del dret a l'honor a la intimitat en el tractament de les dades de caràcter personal de totes les persones que es relacionen amb L'Empresa.

En desenvolupament del que disposa aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal, s'estableixen quins són els Principis que regeixen el tractament de dades en l'organització i en conseqüència, els procediments, i les mesures organitzatives i de seguretat que les persones afectades per aquesta Política es comprometen a implementar en el seu àmbit de responsabilitat. Amb aquesta finalitat la Direcció assignarà les responsabilitats al personal que participa en les operacions de tractament de dades.

 

2. Àmbit d'aplicació

Aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal serà d'aplicació a l'Empresa, als seus administradors, directius i empleats, així com a totes les persones que es relacionin amb ella, amb inclusió expressa dels proveïdors de servei amb accés a dades ( " Encarregats del tractament ").

 

3. Principis del tractament de les dades de caràcter personal

Com a principi general, L'Empresa complirà escrupolosament amb la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal i ha de ser capaç de demostrar-ho (Principi de «responsabilitat proactiva»), amb especial atenció a aquells tractaments que puguin suposar un major risc per als drets dels afectats (Principi de «enfocament de risc»).

En relació al que s'ha exposat GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA vetllarà pel compliment dels següents Principis:

➔ Licitud, lleialtat, transparència i limitació de la finalitat. El tractament de dades sempre ha de ser informat l'afectat, mitjançant clàusules i altres procediments; i només es considerarà legítim si hi ha consentiment per al tractament de dades (amb especial atenció al prestat pels menors d'edat), o compte amb una altra legitimació vàlida i la finalitat del mateix és conforme a normativa.

➔ Minimització de dades. Les dades tractades han de ser adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació a les finalitats del tractament.

➔ Exactitud. Les dades han de ser exactes i, si fos necessaris, actualitzats. Referent a això s'adoptaran les mesures necessàries perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins del tractament.

➔ Limitació del termini de conservació. Les dades seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament.

➔ Integritat i Confidencialitat. Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l'aplicació de les mesures tècniques o organitzatives apropiades.

➔ Cessions de dades. Queda prohibida la compra o obtenció de dades de caràcter personal de fonts il·legítimes o en aquells casos en què aquestes dades hagin estat recollides o cedits contravenint la llei o no es garanteixi suficientment la seva legítima procedència.

➔ Contractació de proveïdors amb accés a dades. Només es triaran per a la seva contractació a proveïdors que ofereixin garanties suficients per aplicar mesures tècniques i de seguretat apropiades en el tractament de dades. Amb aquests tercers s'ha de documentar el degut Acord referent a això.

➔ Transferències internacionals de dades. Tot tractament de dades de caràcter personal subjecte a normativa de la Unió Europea que impliqui una transferència de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu s'ha de dur a terme amb estricte compliment dels requisits que estableix la llei aplicable.

➔ Drets dels afectats. L'Empresa facilitarà als afectats l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, establint a tal efecte els procediments interns, i en particular els models per al seu exercici que resultin necessaris i oportuns, els quals hauran de satisfer, almenys, els requisits legals aplicables en cada cas.

L'Empresa promourà que els principis recollits en aquesta Política de protecció de dades de caràcter personal siguin tinguts en compte (I) en el disseny i implementació de tots els procediments de treball, (II) en els productes i serveis oferts (III) en tots els contractes i obligacions que formalitzin o assumeixin i (IV) en la implantació de tots els sistemes i plataformes permetin l'accés d'empleats o tercers i / o la recollida o tractament de dades de caràcter personal.

 

4. Compromís dels treballadors

Els treballadors són informats de la present Política i es declaren conscients que la informació de caràcter personal és un actiu de l'Empresa, i referent a això s'adhereixen a ella, comprometent-se al següent:

* Realitzar la formació de sensibilització en Protecció de dades que l'Empresa posa a la seva disposició.
* Aplicar les mesures de seguretat a nivell d'usuari que apliquin al seu lloc de treball, sense perjudici de les responsabilitats en el seu disseny i implantació que es puguin poguessin atribuir en funció del seu rol dins de GRUPO COMERCIAL TEXTIL, SA
* Utilitzar els formats establerts per a l'exercici de Drets per part dels afectats i informar l'empresa de forma immediata de manera que es pugui fer efectiva la resposta.
* Informar l'Empresa, tan aviat tingui coneixement, de desviacions del que estableix aquesta Política, en particular de "Violacions de seguretat de les dades personals", utilitzant per a això el format establert a l'efecte.

 

5. Control i avaluació

Es realitzarà una verificació, avaluació i valoració anual, o cada vegada que hi hagi canvis significatius en els tractaments de dades, de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

 

ÚS DE LES COOKIES

 

Què són les cookies i com les fa servir LA MALLORQUINA?

LA MALLORQUINA, pel seu propi compte o pel d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Mitjançant l'ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba el Web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, i permeti, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. S'utilitzen també per a mesurar l'audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d'entrades.

 

Garanties sobre l'ús de les cookies

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb usuaris anònims i el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes dades personals sobre els usuaris.

Algunes cookies són utilitzades per tercers (ex. Google) per a facilitar a LA MALLORQUINA dades sobre l'efectivitat de les seves promocions. En cap cas, les cookies recapten informació personal amb la qual es pugui identificar un usuari específic.

Les cookies utilitzades al Web tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. Cap de les cookies utilitzades al Web tindrà un període de vigència superior a dos anys.
Els usuaris tenen la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisats de la recepció de cookies i per a impedir-ne la instal·lació en el seu equip.

L'usuari, en eliminar les cookies de LA MALLORQUINA o deshabilitar-les, s'exposa a no poder accedir a determinades funcionalitats del Web.

Per a utilitzar el Web, no és necessari que els usuaris permetin la instal·lació de les cookies, sense perjudici que sigui necessari que iniciïn sessió com a tals en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o inici de sessió.

 

Quin tipus de cookies fa servir LA MALLORQUINA?

LA MALLORQUINA utilitza quatre tipus de cookies:

  • Cookies tècniques: Permeten a l'usuari navegar pel Web i usar funcionalitats com ara la bossa de la compra.
  • Cookies d'anàlisi: LA MALLORQUINA utilitza cookies de Google Analytics per a quantificar el nombre d'usuaris que visiten el Web. Aquestes cookies permeten mesurar i analitzar la forma en què els usuaris naveguen pel Web. Aquesta informació permet a LA MALLORQUINA millorar contínuament els seus serveis i l'experiència de compra dels usuaris del Web. Per a obtenir més informació, pots consultar la pàgina de privacitat de Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
  • Cookies de personalització: Quan l'usuari està navegant o comprant a través del Web, el lloc web recordarà les seves preferències (per exemple, la seva ubicació o l'idioma de preferència). Gràcies a aquestes cookies és possible oferir una experiència de navegació més simple, senzilla i personalitzada per als usuaris.
  • Cookies publicitàries: Aquestes cookies s'utilitzen per mostrar anuncis rellevants per als usuaris. A més, limiten el nombre de vegades que cada usuari visualitza un anunci i ajuda a LA MALLORQUINA a mesurar l'efectivitat de les seves campanyes publicitàries. Quan navegui pel web, l'usuari accepta que LA MALLORQUINA descarregui aquest tipus de cookies al seu dispositiu i realitzi consultes quan l'usuari visiti el Web de LA MALLORQUINA en el futur. 

es / ca / en